Lifestyle

Abonament RTV – Czy jest obowiązkowy?

Abonament RTV to opłata, którą pobiera się w związku z funkcjonowaniem publicznej telewizji oraz radia, a której wysokość jest regulowana przez ustawę o opłatach abonamentowych z 2005 roku. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, czy abonament RTV jest obowiązkowy oraz kogo dotyczy obowiązek uiszczania opłat.

Czy abonament RTV jest obowiązkowy?

W Polsce obowiązkiem opłacania abonamentu RTV są objęte wszystkie osoby, które posiadają urządzenie, takie jak telewizor czy radioodbiornik, a więc umożliwiające odbiór programów telewizyjnych lub radiowych. W praktyce jednak wygląda to różnie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że każdy taki sprzęt powinien zostać zarejestrowany w ciągu 14 dni od zakupu. Niedopełnienie tej formalności jest uznawane za uchylanie się od obowiązku uiszczania płatności, za co grozi kara pieniężna, wynosząca nawet 30-krotność miesięcznej stawki. Obecnie wynosi ona odpowiednio 24,50 zł za telewizor lub telewizor i radio oraz 7,50 zł za sam radioodbiornik, dlatego wysokość kary plasuje się na poziomie nawet 735 zł.

 

Za pobieranie opłat odpowiedzialna jest Poczta Polska, w której również należy zarejestrować nowo nabyte urządzenie. Wówczas nadawany jest mu specjalny numer identyfikacyjny. Można udać się do najbliższej placówki osobiście bądź wypełnić wniosek, który dostępny jest na stronie internetowej tej instytucji. Dokonuje ona weryfikacji opłat, a w razie wykrycia nieprawidłowości wystosowuje wezwanie do zapłaty w ciągu 7 dni. Należy zaznaczyć, że może się ona domagać zapłacenia zaległości nawet za 5 poprzednich lat. Jeżeli nie wywiążemy się z obowiązku zapłaty w przewidzianym terminie, sprawa trafi do Urzędu Skarbowego, a w rezultacie komornik będzie mógł ściągnąć kwotę z konta dłużnika. Warto wiedzieć, że odpowiedź na pytanie ,,czy abonament RTV jest obowiązkowy?” dotyczy także osób, które nie posiadają już telewizora czy radioodbiornika, ale ich nie wyrejestrowały.

Czy muszę płacić abonament RTV? – kogo nie dotyczą opłaty?

Kto natomiast na pytanie ,,czy muszę płacić abonament RTV?” otrzyma odpowiedź negatywną? Będą to osoby bezrobotne bądź niezdolne do pracy, osoby znajdujące się w pierwszej grupie inwalidzkiej, niesłyszące, niewidzące lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na zwolnienie z opłat mogą liczyć również kombatanci będący inwalidami wojskowymi oraz ich rodziny, osoby posiadające prawo do pobierania zasiłków finansowych, a także osoby po 75. roku życia lub te, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość jest niższa niż połowa średniego wynagrodzenia.

 

Warto przy tym wspomnieć, że osoby, które wybierają płatność z góry zamiast comiesięcznego abonamentu, otrzymają zniżki – za odbiornik telewizyjny zapłacimy wówczas 22,05 zł miesięcznie zamiast 24,50 zł, a za odbiornik radiowy 6,75 zł zamiast 7,50 zł, czyli odpowiednio 264,60 zł i 81 zł za rok kalendarzowy.

Czy abonament RTV jest obowiązkowy? Podwyżki od 2023 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłat za abonament RTV, które będą obowiązywać w nadchodzącym 2023 roku. Stawka za odbiornik radiowy wyniesie 8,70 zł, natomiast za telewizor będzie to 27,30 zł. Jeżeli chcemy liczyć na 10 procent zniżki, powinniśmy uiścić kwotę za cały rok kalendarzowy do dnia 25 stycznia 2023 roku. W sytuacji, gdy chcemy zapłacić za więcej niż 1 miesiąc na raz, także możemy spodziewać się ulg.

 

Wówczas opłata za telewizję będzie wynosiła 53 zł za 2 miesiące, 78,70 zł za 3 miesiące, 155,70 zł za 6 miesięcy oraz 294,90 zł za cały rok. Stawka za odbiornik radiowy będzie zaś wyglądała następująco – 16,90 zł za 2 miesiące, 25,10 zł za 3 miesiące, 49,60 zł za 6 miesięcy oraz 94 zł za rok.

Dlaczego warto płacić abonament RTV?

Warto zdawać sobie sprawę, że w przeciwieństwie do mediów prywatnych telewizja publiczna nie jest nastawiona na zysk, dlatego zobaczymy w niej, chociażby niszowe filmy i programy, których emisja nie jest opłacalna – ma to dużą wartość kulturową. Więcej informacji na temat abonamentu można znaleźć tutaj – https://isportal.pl/abonament-rtv-2022-kto-zwolniony-ile-wynosi.

Sprawdź też inne artykuły