Technologia

Windows 10 – jak cofnąć niechcianą aktualizację systemu?

System Windows 10 co jakiś czas wymaga od użytkowników zainstalowania różnych aktualizacji. Często aktualizacje te instalowane są w sposób automatyczny. Zwykle powinny przynosić one pozytywne efekty w postaci wydajniejszego i szybszego działania systemu operacyjnego. Niestety nie zawsze tak jak jest. Czas aktualizacje mogą przynieść więcej szkód niż korzyści. W takiej sytuacji zwykle chce się taką aktualizację cofnąć. Jest to oczywiście możliwe. Jak to zrobić?

Jak cofnąć aktualizację Windows 10?

Jak wspomniano, cofnięcie niechcianej aktualizacji jest możliwie. Co ważne, nie jest do tego potrzebna żadna specjalistyczna wiedza. Z usunięciem aktualizacji poradzić powinien sobie niemal każdy. Jak zatem cofnąć aktualizację? Zanim odpowie się na to pytanie, wyjaśnić trzeba, że poprzez aktualizację rozumieć można dwie rzeczy. Po pierwsze, mowa tu o małych aktualizacjach, które instalowane są na komputerach nawet kilkadziesiąt razy w przeciągu roku. Są to tzw. łatki bezpieczeństwa. Po drugie, mowa tu o dużych aktualizacjach pojawiających się znacznie rzadziej. Są to aktualizacje, za którymi idą już dużo większe zmiany. Innymi słowy, są to nowe wersje systemu. Cofnięcie małych aktualizacji możliwe jest w każdym momencie. Z kolei te duże aktualizacje cofnąć można jedynie w przeciągu 10 dni.

Jak cofnąć aktualizację małą?

Cofnięcie małej aktualizacji nie jest skomplikowane. Można to zrobić szybko i prosto. W pierwszej kolejności należy otworzyć Ustawienia systemu. Kolejny krok to przejście do zakładki Aktualizacja i zabezpieczenia. Następnie wybrać należy opcję Wybierz historię aktualizacji. Zobaczy się wówczas wszystkie zainstalowanie na komputerze małe aktualizacje systemu Windows 10. W tym momencie wystarczy wybrać konkretną aktualizację, którą chce się cofnąć i kliknąć Odinstaluj aktualizację. Po tej czynności nie pozostaje już nic innego, jak tylko postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera. Zdarza się, że aby zakończyć usuwanie aktualizacji, potrzebne jest ponowne uruchomienie komputera. Jak zatem widać, cofnięcie aktualizacji Windows 10 jest szybkie i proste.

Jak cofnąć aktualizację dużą?

Dużą aktualizację systemu Windows 10 cofnąć można jedynie w przeciągu 10 dni od jej instalacji. Jeśli okres ten jeszcze nie minął, to na dysku wciąż zapisane powinny być pliki poprzedniej wersji systemu. Dzięki temu możliwe jest przywrócenie systemu Windows 10 do poprzedniej wersji.

W jaki sposób to zrobić? Pierwszy krok to otworzenie Ustawień systemu. Kolejny krok to przejście do zakładki Aktualizacja i zabezpieczenia. Następnie po lewej stronie okna wybrać należy opcję Odzyskiwanie. W tym momencie pojawi się opcja kliknięcia przycisku Wróć do poprzedniej wersji Windows 10. Jeśli okaże się, że kliknięcie tego przycisku nie jest możliwe, oznacza to, że minęło już ponad 10 dni od aktualizacji systemu. Jeśli natomiast będzie to możliwe, wówczas po kliknięciu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Pamiętać trzeba, że proces ten może potrwać trochę czasu. Warto zatem zabrać się za to mając nieco więcej wolnego czasu.

Sprawdź też inne artykuły