Motoryzacja

Jaka jest różnica między strefą ruchu a strefą zamieszkania?

Podstawowe zasady ruchu drogowego powinny być znane każdemu człowiekowi, bez względu czy porusza się pieszo, czy korzysta z samochodu, motocyklu, roweru lub jakiegokolwiek innego środka transportu. Często problemem jest odróżnienie strefy ruchu od strefy zamieszkania. Z całą pewnością są to zupełnie różne obszary, na których obowiązują inne zasady. Oba z nich zostały dokładnie opisane w 2. artykule prawa o ruchu drogowym, a dodatkowo oznacza się je odrębnymi znakami drogowymi.

Strefa ruchu a strefa zamieszkania – różnice

Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, strefą ruchu nazywamy obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na którym zarówno wjazdy, jak i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami. Wjazd sygnalizuje się znakiem D-52, natomiast wyjazd znakiem D-53. Z kolei strefa zamieszkania często wyznaczana jest na terenach, na których porusza się dużo pieszych, a więc m.in. na terenach osiedli. Zgodnie z definicją, to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wyjazd i wjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.  Do wjazdu odnosi się znak D-40, zaś do wyjazdu znak D-41. Jak wygląda to w praktyce i jakie zasady obowiązują w poszczególnych strefach?

Strefa zamieszkania

W przypadku strefy zamieszkania piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi, dlatego kierowca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wśród pieszych mogą znaleźć się małe dzieci. Ze względów bezpieczeństwa ustalono maksymalną prędkość w strefie zamieszkania 20 km/h, a poza tym na drogach rozstawione są również progi zwalniające. Kierowca włączający się do ruchu (na normalną drogę, znajdującą się poza tą strefą) musi ustąpić pierwszeństwa innym jego uczestnikom. Znak strefy zamieszkania to duży, niebieski prostokąt, na którym widać dom, pojazd i dwie postacie grające w piłkę. Wyjazd oznacza się identycznie, jednak znak jest wówczas przekreślony.

Strefa ruchu

Strefa ruchu ma w praktyce stanowić ułatwienie dla właścicieli i zarządców dróg wewnętrznych. Jest to droga niepubliczna, na której obowiązują jednak zwykłe zasady ruchu drogowego (w przeciwieństwie do dróg wewnętrznych). Zwykle ustala się ją przy wyjazdach z osiedla lub parkingów przy centrach handlowych. Dzięki temu kierowcy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad ruchu drogowego, a nie bagatelizowania ich i uznawania konkretnych terenów za nieoznakowane, a więc nie odnoszące się do żadnych przepisów. W strefie ruchu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, parkowanie w wyznaczonych miejscach oraz ustępowanie pierwszeństwa zgodnie z zasadami, zwykle odnosząc się do reguły prawej ręki. Dodatkowo, o ile piesi w strefie zamieszkania są uprzywilejowani, o tyle tutaj również oni muszą przestrzegać zasad, wśród których podstawą jest korzystanie z chodnika i przejść dla pieszych. Znak strefy ruchu przybiera formę białego prostokąta z wizerunkiem auta i napisem „strefa ruchu”. Wyjazd oznacza się w ten sam sposób, z tą różnicą, że znak jest wtedy przekreślony.

Sprawdź też inne artykuły

More in:Motoryzacja

1 Comment

  1. Bardzo przyjemnie się czytało, świetnie napisane

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.