Praca i biznes

Kim jest lobbysta?

Lobbysta jest osobą zajmującą się tak zwanym lobbingiem, czyli wywieraniem wpływu na władze publiczne. Bierze on swoją nazwę najprawdopodobniej od lobby Pałacu Westminsterskiego. W miejscu tym spotykało się członków brytyjskiego rządu po obradach parlamentu, których starano się przekonać do własnych racji i nakłonić do podejmowania określonych decyzji i działań. W dzisiejszych czasach zawód lobbysty odgrywa ważną rolę, ponieważ dotyczy fachowców, którzy są odpowiednio przygotowani i wykształceni pod kątem wywierania wpływu na władzę wykonawczą i ustawodawczą, tak aby ich decyzje były korzystne dla interesów klientów. Bardzo często lobbyści wpływający na rządowe organy, starają się je przekonać, że występują nie tylko w imieniu swojego klienta, ale również szerszej publiki. Niekiedy politycy, poszukujący głosów poparcia, starają się brać pod uwagę sprawy poruszane przez lobbystów.

Kto to jest lobbysta zawodowy?

Pod pojęciem profesjonalnego lobbysty, zazwyczaj kryje się ekspert w danej dziedzinie, takiej jak na przykład finanse, środowisko, podatki, energia, handel, itp. Osoba taka jest w stanie przygotować odpowiednie opracowanie techniczne, dokładnie wyjaśniające politykom pozytywne i negatywne konsekwencje prawne oraz ekonomiczne decyzji, która ma albo nie ma zostać podjęta. Lobbystami mogą też być dawni politycy, dziennikarze czy urzędnicy, pracujący już wcześniej w różnych międzynarodowych organizacjach.

Warto dodać, że profesjonalnymi usługami z zakresu lobbingu zajmuje się wiele agencji public relations. Oczywiście profesjonalni lobbyści nie tylko wiedzą w jaki sposób nakłaniać polityków do swoich racji, ale również wiedzą do kogo konkretnie należy się zwrócić z danym problemem. Osoby takie są uczciwe, nie zajmują się korupcją ani działaniami na granicy prawa, ponieważ taka sytuacja może natychmiast doprowadzić do zakończenia ich kariery oraz do zniszczenia firmy, której interesy reprezentują. W związku z tym lobbysta wywiera wpływ na decyzje osób rządzących, ale wyłącznie przy pomocy legalnych metod.

Gdzie zatrudniani są lobbyści?

W związku ze swoimi specyficznymi umiejętnościami i doświadczeniem, lobbyści  niekiedy zatrudniani w prywatnych firmach, w działach odpowiedzialnych za kontakty z osobami rządzącymi. Tacy fachowcy również pracują dla grup, które powstały wyłącznie po to, aby popierać jedną, konkretną sprawę oraz dla organizacji, których działalność nie przynosi żadnych dochodów. Bardzo często lobbystów można spotkać w agencjach reklamowych, prowadzących kampanie pocztowe albo w mediach. Istnieją również specjalistyczne agencje prowadzące działalność lobbystyczną względem parlamentu i rządu.

Jak widać, pojęcie lobbysty jest dość szerokie. Można śmiało stwierdzić, że każdy, kto pisze list do polityka lub zada pytania kandydatowi podczas spotkań przedwyborczych, jest w pewnym sensie lobbystą, ponieważ przez swoje pytania i działania skłania osobę rządzącą do zwrócenia uwagi na pewne istotne sprawy.

Sprawdź też inne artykuły

1 Comment

  1. Artykuł na piątkę z plusem!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.