Lifestyle

6 sposobów na to, aby pokonać bariery w twojej głowie

Bariery psychologiczne ograniczają Twój rozwój w znaczny sposób. Dzięki ich pokonywaniu oraz rozwiniętej zdolności adaptacji do nowych sytuacji można doprowadzić do samorozwoju i pracować nad swoim charakterem w taki sposób, by pokonywać ograniczenia, które siedzą w Twojej własnej głowie.

Samokontrola — klucz do zwycięstwa

Najpopularniejszą blokadą jest samokontrola, inaczej nazywaną siłą woli, która jest konieczna do powstrzymania potrzeb i pragnień, by skupić się na stojącym przed Tobą zadaniu. Jednak należy jej używać z rozsądkiem, bo przy długotrwałym wykonywaniu zadań, do których konieczna jest siła woli, może dojść do obniżenia koncentracji i motywacji do działania przy kolejnych zadaniach, które są podejmowane tego samego dnia. Jeśli do swojej głowy wpuścisz przekonanie, że siła woli ma nieograniczony charakter, to autosugestia uczyni tę wiadomość prawdziwą. Nie należy jej wtedy oszczędzać, siły należy przeznaczyć na budowanie przekonania, że siła woli ma nieograniczony charakter, który może zaspokoić wszystkie potrzeby. Ważne jest, by zadbać o dobrą kondycję organizmu, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dzięki temu organizm ma więcej energii, a tym samym — więcej sił do podejmowania i pokonywania stojących na drodze wyzwań.

Motywacja jako źródło energii do pokonywania barier psychicznych

Dużym problemem jest również czerpanie motywacji z niewłaściwego źródła. Motywacja jest motorem napędowym do podejmowania wyzwań i pokonywania barier stojących na drodze. Jest wewnętrzną gotowością do działania, która najczęściej pojawia się przy zadaniach, które są ciekawe, interesujące, czy pomogą rozwinąć Twoje umiejętności. Motywacja wewnętrzna jest trwalsza i silniejsza od motywacji zewnętrznej, trudniej ją złamać i ulec pokusom, dlatego jest tak ważna przy pokonywaniu blokad psychologicznych. Motywacja jest uwarunkowana trzema potrzebami: samorozwoju, autonomii i związków z innymi. Ważne jest, by znaleźć sens wykonywanego działania, przeanalizować możliwe skutki i korzyści dla samego siebie. Warto zadać sobie pytanie: „Czy zrobiłbym/zrobiłabym to, gdybym nie dostawała w zamian podziękowań/nagrody/pieniędzy?”.

Zaspokoić potrzebę autonomii

Brak zaspokojonej potrzeby autonomii wpływa na psychikę, powodując powstanie blokad psychicznych. Należy mieć świadomość, że sam jesteś kowalem swojego losu, podejmujesz decyzje i kształtujesz los. By pokonać tę barierę psychologiczną, należy rozebrać zadania na czynniki pierwsze w celu odróżnienia elementów niezależnych od Ciebie od tych, na które masz wpływ. Następnym krokiem jest skoncentrowanie się na tym, na co masz wpływ, odsuwając od siebie to, na co nie masz. W ten sposób wystąpi poczucie, że zrobiło się wszystko, co tylko możliwe. Pozwala na osiągnięcie wewnętrznego spokoju i wpływu na rzeczywistość.

Związki z innymi — ważny czynnik przy odblokowywaniu się psychicznie

Działanie w pojedynkę jest podstawowym czynnikiem ograniczającym rozwój — niezaspokojona potrzeba związków z innymi znacznie wpływa na motywację. Osoby wspólnie pokonujące swoje bariery czy wspierające się w swoich działaniach mają większe szanse odnieść sukces, niż osoby pracujące w pojedynkę, których motywacja jest czerpana jedynie z silnej woli. Znajomi, rodzina czy osoby podzielające pasję pomagają odblokować się psychicznie, czy pomóc w napotkanych trudnościach.

Porażka — to nie koniec drogi

U wielu osób istnieje przekonanie, że porażka świadczy o wartości człowieka, dlatego większość osób traci sens dalszego pokonywania barier już po pierwszym upadku. Warto traktować wyzwanie jako naukę oraz możliwość rozwoju, dzięki czemu porażka jest postrzegana jako informacja, która pozwala powrócić na właściwy tor. Porażka wpływa przede wszystkim na osoby, które nie posiadają ugruntowanej pewności siebie, a ich samoocena podyktowana jest jedynie osiąganiem sukcesów w danej dziedzinie. Jak pokonać barierę w głowie? Traktować porażkę jako źródło cennych, choć na pewno bolesnych informacji.

Zasada drobnych kroczków — klucz do pokonywania barier psychologicznych

Przy wykonywaniu zadań, szczególnie na etapie początkującego, należy stawiać przed sobą cele, które są możliwe do zrealizowania. Zbyt wygórowane cele zniechęcają i prowadzą do szybszego poddania się, a seria małych sukcesów pomaga utrzymać motywację i chęci do działania. Codzienny postęp bardzo podnosi poziom motywacji, nie należy rzucać się od razu na głęboką wodę.

 

Sprawdź też inne artykuły