Reklama

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Marquard Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kładzie szczególny nacisk na przejrzystość i  trwałe relacje z osobami odwiedzającymi Serwis jamiemagazine.pl, dbając aby były one oparte na zaufaniu i wzajemnych korzyściach. Ochrona prywatności tych osób jest dla Marquard Media Polska sp. z o.o. szczególnie istotna. W celu realizacji wskazanych wartości stworzona została niniejsza Polityka Prywatności.

 

Założenia ogólne

 

1)      Administratorem serwisu jamiemagazine.pl ("Serwis") jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 4199, nr NIP: 522-005-96-82, o kapitale zakładowym 23.124.000,00 PLN ("Administrator").

2)      Administrator traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających Serwis i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

3)      Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu, w którym mogą być zamieszczone odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, które będzie odwiedzał użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.

 

Dane przetwarzane przez Administratora

4)      W ramach Serwisu istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej, w przypadku zamawiania usługi Newslettera. Usługa Newslettera jest opisana w Regulaminie Newslettera.

5)      Przy każdej wizycie na stronach Serwisu i przy każdym wywołaniu zawartości strony Serwisu, dane dostępu są zapamiętywane w postaci logów zawierających:

a)      stronę internetową, z której użytkownik odwiedza Serwis;

b)      adres IP;

c)      datę i czas dostępu;

d)      zapytania;

e)      kod odpowiedzi http;

f)       przesłaną ilość danych;

g)      informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

6)      Administrator zapisuje pliki logów w celu ochrony własnych systemów np. w celu identyfikacji ataków na systemy Administratora. Dane te nie są zestawiane z danymi osobowymi użytkowników korzystających z usługi Newslettera.

 

Dostęp do własnych danych osobowych.

7)      W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) ("Uodo") i ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) ("Usude"), użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

8)      Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych w celach marketingowych.

9)      Użytkownik może skontaktować się z Administratorem przez pocztę elektroniczną na adres redakcja@jamiemagazine.pl aby dowiedzieć się, jakie jego dane są przetwarzane.

10)  Jeśli użytkownik zidentyfikuje ewentualne błędy w danych osobowych lub jeśli okażą się one niepełne, po udzieleniu Administratorowi takiej informacji, dane te zostaną poprawione lub uzupełnione.

11)  W przypadku braku woli dalszego przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika, użytkownik może zgłosić prośbę o usunięcie wszystkich posiadanych przez Administratora. Powyższe nie wyklucza prowadzenia przez Administratora rejestru danych jedynie w celach archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przechowywanie danych osobowych

12)  Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie użytkowników Serwisu, na serwerze Administratora.

13)  W przypadku kiedy ustał cel, dla którego dane zostały zebrane, zostaną one usunięte, chyba że zgodnie z prawem Administrator jest zobowiązany do przechowywania tych danych.

 

Pliki cookies

14)  Po uzyskaniu zgody osoby odwiedzającej Serwis (wyrażonej poprzez akceptację monitu o konieczności uzyskania takiej zgody), będą zbierane przez Administratora dane w postaci plików cookies.

15)  Pliki cookies stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze lub urządzeniu mobilnym osoby odwiedzającej Serwis, za pomocą którego łączy się z siecią.

16)  Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby.

17)  Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie w szczególności w celu:

a)      tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej odwiedzającemu informacji;

b)      zmiany wyglądu lub wersji Serwisu;

c)      przechowywania danych sesyjnych (cookies wygasa po zakończeniu sesji);

d)      zapewnienia dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania;

e)      zapamiętywania informacji, które zostały podane, takich jak na przykład wybrany język strony;

f)       dostosowania zawartości informacyjnej Serwisu do preferencji osoby odwiedzającej;

g)      targetowania treści promocyjnych tzn. dostarczania osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych uwzględniających ich zainteresowania;

h)      sterowania ponownym wyświetlaniem komunikatów typu „popup” po upływie określonego interwału czasowego;

i)        zarządzania pamięcią podręczną w celu optymalizacji czasu wyświetlania strony odwiedzającym.

 

Włączanie i wyłącznie cookies

18)  Przeglądarki internetowe zazwyczaj mają ustawioną domyślną akceptację plików cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis. Osoby odwiedzające Serwis mają możliwość zmiany ustawień przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

19)  Blokowanie plików cookies może spowodować ograniczenie zakresu funkcjonalności Serwisu i utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.

20)  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator - Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

21)  Z mocy prawa Administrator może wykorzystywać cookies dla celów wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dla dostarczenia usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez osobę odwiedzającą Serwis, bez konieczności uzyskiwania na to zgody.

22)  Poniżej przedstawione zostały sposoby na zmianę ustawień lub wyłączenie plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

W przeglądarce Mozilla Firefox 

W menu "Narzędzia" należy wybrać wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka umożliwia zaznaczenie, że osoba nie chce być śledzona w ogóle albo usunięcie pojedynczych "ciasteczek" poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer 

W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem można dostosować poziom prywatności, albo przyciskiem "Witryny" można zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome 

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera 

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". 

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, znajduje się tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. 

W przeglądarce Safari 

W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Tam znajdują się opcje dotyczące plików cookies.

23)  Jeśli osoba odwiedzająca Serwis chce wyłączyć obsługę plików cookies w telefonie lub tablecie powinna zapoznać się z ustawieniami konkretnego urządzenia końcowego w jego instrukcji.

 

Rodzaje cookies

24)  W ramach Serwisu Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:

a)      "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c)      pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,

d)      "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez osobę odwiedzającą Serwis ustawień i personalizację jej interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba odwiedzająca Serwis, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e)      "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobie odwiedzającej Serwis treści reklamowych dostosowanych do jej zainteresowań;

f)       pliki cookies „stałe” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki [zakończeniu sesji] - wygasają po roku) oraz pliki cookies „sesyjne” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki - zakończeniu sesji, są stosowane do zapisywania informacji z sesji);

g)      „analityczne” pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzających, typie strony, z jakiej odwiedzający zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty. W tym celu Administrator korzysta z rozwiązania Google Analytics.

25)  Korzystając z Serwisu osoba odwiedzająca Serwis za pośrednictwem przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu końcowym może otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak: Google (pliki Google Analitics). Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 

 Facebook

26)  W ramach Serwisu Administrator stosuje wtyczki sieci społecznościowej facebook.com, administrowanej przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

27)  Wtyczki te użytkownik może rozpoznać po logo Facebooka. Wykaz i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/plugins.

28)  Podczas wizyty w Serwisie wtyczka Facebooka ustanawia bezpośrednie połączenie przeglądarki z serwerami Facebooka. Administrator nie ma wpływu na ilość danych, które Facebook pobiera przy pomocy tej wtyczki. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

29)  Dzięki zintegrowaniu wtyczki, Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę do jego konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub dodanie komentarza, odpowiednia informacja jest wysyłana z przeglądarki użytkownika bezpośrednio do Facebooka i tam zapamiętywana. Nawet jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook zidentyfikuje adres IP użytkownika i go zapamięta.

30)  Klikając na wtyczkę Facebooka w Serwisie, zarejestrowani użytkownicy Facebooka mogą automatycznie zostawić na swoim profilu na Facebooku notatkę z informacją, że akceptują zalinkowane treści. Zintegrowana wtyczka Facebooka komunikuje się na bieżąco z Facebookiem i bezpośrednio podczas wizyty na stronie internetowej, na której jest używana, wysyła dane do Facebooka, nawet gdyby użytkownik na nią nie kliknął.

31)  Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany ani nawet zarejestrowany na Facebooku, plik cookie jest tworzony i zachowuje ważność przez okres dwóch lat, plik posiada identyfikator np. B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO.

32)  Jeśli przeglądarka łączy się ponownie z serwerem sieci społecznościowej Facebook w okresie późniejszym, plik ten jest przesyłany i może zostać tam wykorzystany do stworzenia profilu. W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się później, powiązanie z informacjami przechowywanymi w pliku cookies jest w razie potrzeby nadal możliwe. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku w bieżącej sesji przeglądarki, przesyłana jest zarówno wywołana strona, jak i plik cookies - istnieje przy tym możliwość wyraźnego przyporządkowania tych informacji poprzez ID sesji do danego konta użytkownika.

33)  Administrator nie ma wiedzy odnośnie celu i zakresu zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka dostępną pod adresem www.facebook.com/policy.php.

34)  Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook gromadził o nim dane za pośrednictwem Serwisu może zablokować w przeglądarce wtyczki społecznościowe Facebooka, w szczególności stosując dodatek do przeglądarki pod nazwą „Facebook Blocker”: http://webgraph.com/resources/facebookblocker.

 

 

 

 

Reklama
Polub nas na Facebooku